Kõik kategoorias: Artikkel

Suurpaneelhoonete renoveerimistööde tehnilis-majanduslik põhjendatus

Lauri Peetrimägi, MSc,Tallinna Tehnikakõrgkooli dotsent 1.Sissejuhatus Käesolev artikkel põhineb Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli töötajatest koosneva uurimismeeskonna poolt ajavahemikul jaanuar 2008 kuni mai 2009 läbiviidud „Eesti eluasemefondi suurpaneel-korterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga” uuringul. Uurimistöö viidi läbi Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx tellimusel ja finantseerimisel. Eestis algas suurpaneelelamute tootmine 1960. Aastal ning kuni 1992. [...]