Ehitustehniline hinnang

Uurida võib palju erinevaid hooneid, kuid õige tulemuse saab ainult korraliku teooria tundmisega. Samuti aitavad pikaajalised mõõtmised vastavate anduritega õige lahenduse või vastuse. Need eeldavad kindlasti hoone või selle osa(nt korter) omaniku koostööd, et lasta uuringuid tegevad spetsialistid oma valdustesse ja et nad saaksid paigaldada erinevaid mõõteseadmeid ning ajadusel ka puurida seintest katsekehi. Valminud raporti alusel võimalik tellida rekonstrueerimisprojekt.