Energiamärgise koostamine

Energiamärgis on dokument, mis väljastatakse projekteeritavale või olemasolevale sisekliima tagamisega hoonele ja mille eesmärgiks on anda teada, milline on selle hoone projekteeritud energiavajadus või tegelik energiatarbimine. Energiamärgisel kajastub info kui palju tarbib hoone või selle osa (nt korter) energiat kütmiseks, jahutamiseks, ventilatsiooniks, vee soojendamiseks ja olme- või muudele elektriseadmete tööks ning võimaldab võrrelda teiste samaväärsete hoonete energiatarbimisega. Energiamärgise kehtivusaeg on 10 aastat. Mõistlik on peale olulisi rekonstrueerimistöid tellida uus energiamärgis. Mida kõrgem on hoone energiatõhusuklass, seda väiksemad on energiatarbekulud ja seda suurem on kinnisvara väärtus.

Projekteeritava või oluliselt rekonstrueeritaval hoonel saadakse energiaerikasutusklass prognoositavalt energiaarvutuste käigus, võttes aluseks projektdokumentatsioon. Olemasoleva hoone puhul tuginetakse arvutustes tegelikele energakasutuse andmetele. Energiamärgisele lisatakse info, kuidas saavutada olemasolevale hoonele energiasäästu.
Energiamärgis on kohustuslik uutele hoonetele, mille projekteerimist alustati aastal 2009 ning olemasolevatele hoonetele, mille kasulik pind on üle 1 000 m2. Samuti on hoone/ hoone osa ostjal või üürijal õigus nõuda müüjalt või rentijalt energiamärgist.