Hoonete õhupidavuse mõõtmine

Hoonete ebapiisav õhupidavus väljendab planeerimatu ja kontrollimatu õhu voolu näol läbi pragude ja ebatiheduste hoone piiretes. Õhu infiltratsioon ehk õhuleke sõltub hoonepiirete õhupidavusest, lekkekohtade paiknemisest, õhu rõhkude erinevusest kahel pool piiret, kasutatavate materjalide omadustest ja kliimatingimustest. Õhu rõhkude erinevust kahel pool piiret põhjustavad tuul, temperatuuride erinevus (nn korstna efekt) või ventilatsiooni õhuvooluhulkade erinevus.

Hoonete õhupidavus mängib energiatõhususe analüüsi juures olulist rolli ning mõjutab otseselt maja kütte- ja jahutuskulusid. Piirete ebapiisavat õhupidavust ei saa võtta kui loomulikku venatilatsiooni. Läbi piirete ebatiheduste toimiv õhu liikumine ei ole kontrollitav, juhutav ega vajadusel filtreeritav. Kui, näiteks, niiskuskahjustuste tagajärjel on piirdesse tekkinud hallitust või mädanikku, kannab õhk hallituse eosed siseruumi.

Piirete õhupidavust mõõdetakse õhuvooluhulgaga (l/s, m3/h), mis läbib 1 m2 suuruse pindalaga piiret, kui kahel pool piiret on teatud (tavaliselt 50 Pa) õhurõhkude erinevus. Valmis hoone juures ei ole võimalik mõõta erinevate piirete õhupidavust eraldi. Seetõttu mõõdetakse kogu hoone õhupidavus ja väljendatakse see kõikide piirete keskmisena.

Õhupidavuse mõõteseade koosneb tavaliselt muudetava suurusega raamist, õhutihedast kangast, ventilaatorist ja mõõte- ning juhtimisseadmsest. Mõõteseadme ventilaator tekitab sise- ja väliskeskkonna vahele soovitud õhu rõhkude erinevuse ning katse ajal mõõdetakse seda õhu voolu, mis on vajalik ette antud rõhuerinevuste hoidmiseks. Sama õhuhulk, mis läbib ventilaatorit, tuleb hoonesse läbi piirde ja pragude. Lekete asukoha saab kindlaks teha teatrisuitsu, anemomeetri ja termografeerimise abil ning ette võtta parandusmeetmed.