Termografeerimine

Keha, mille temperatuur on kõrgem kui absoluutne null, so. 273°C, kiirgab soojaenergiat.
Termovisiooni abil mõõdetakse kehalt või esemelt kiirgunud või peegeldunud soojaenergiat ja teades keskkonnatingimusi ja kiirgava pinna omadusi, saab arvutada selle pinna temperatuuri.

Termograafia abil saab ehitustehnikas teha mitmeid uuringuid, ilma piirdetarindeid avamata. Termograafia abil on võimalik:
hinnata erinevate pinnatemperatuuride alusel, kui palju erineb hoone piirete soojajuhtivus
leida õhulekkekohti ja hinnata nende suurust, kui teha termograafilised mõõtmised normaaltingimustes ja ala- või ülerõhu tingimuses;
leida seina- ja põrandasiseseid veetorusid ning ülekuumenenud elektrijuhtmeid.
määrata hoonepiirete pinnatemperatuuride ebaühtlust, mis viitab soojajuhtivuse ja niiskussisalduse ebaühtlusele;
hinnata ehituskvaliteeti: külmasillad, õhulekkekohad ja puudulik soojustus, mis eelkõige tingitud halvast ehituskvaliteedist.

Termografeerimisel on oluline, et sise- ja välistemperatuuride vahe oleks minimaalselt 15°C ning samuti ei ole soovitatav viseerimisi teostada vihmastel või päikesepaisteliselt ilmadel. Kõige parema ülevaate maja sooja- ja õhupidavusest saab, kui kasutada termograafiat koos hoonepiirete õhupidavuse mõõtmisega. Siis leitakse nii külmasillad kui ka õhulekkekohad.

Tavaline kaamera töötab nähtava valguse lainepikkustel. Infrapuna kaamera ehk soojuskaamera, projekteeritakse töötama infrapuna kiirguse (soojuskiirguse) lainepikkustel.

Näide fotodest, kus vasakpoolne tehtud tavalise kaameraga ja parempoolne samast kohast infrapuna kaameraga.