Suurpaneelhoonete renoveerimistööde tehnilis-majanduslik põhjendatus Artikkel

Lauri Peetrimägi, MSc,Tallinna Tehnikakõrgkooli dotsent 1.Sissejuhatus Käesolev artikkel põhineb Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli töötajatest koosneva uurimismeeskonna poolt ajavahemikul jaanuar 2008 kuni mai 2009 läbiviidud „Eesti eluasemefondi suurpaneel-korterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga” uuringul. Uurimistöö viidi läbi Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx tellimusel ja finantseerimisel. Eestis algas suurpaneelelamute tootmine 1960. Aastal ning kuni 1992. [...]